Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /opt/lampp/htdocs/include/main.php on line 351

فناوری اداره ی آموزش و پرورش

ناحیه چهار مشهد مقدس

خطای امنیتی

سایت سناد

خطای امنیتی

با توجه به بروز شدن سایت سناد. 

در برخی از مدارس خطای سایت سناد مدارس مشاهده می شود.

قبل از هرکاری مطمن شوید که تاریخ سیستم به روز می باشد. (اگر به روز نبود برای بروز کردن بر روی اینجا کلیک کنید)

مرورگر موزیلا یا فایر فاکس را باز کنید و سپس آدرس خود را وارد کنید

حالا بر روی دکمه ی advanced کلیک کنید.

کمی پایین تر رفته و بر روی دکمه ی add exception کلیک نمایید.

در انتها بر روی confirm security exception  کلیک نمایید تا سایت باز شود.

 

فناوری اداره ی آموزش و پرورش ناحیه چهار مشهد